<< Mario's Home Page >>
MARIO'S HOME PAGE
NaslovnicaMultimediaTehnologijaZanimljivostiVijestiFoto galerijaLinkoviInformacije
 
Općina Čađavica
Općinski grb
 
Župna crkva Svetog Petra i Pavla u Čađavici
 
Sjedište: Kolodvorska 2 
Pripadajuća naselja: Čađavica, Čađavački Lug, Donje Bazje, Ilmin Dvor, Noskovci, Noskovačka Dubrava, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac. 
Broj stanovnika 2001: 2394
 
Zgrada pošte i općine Čađavica
 
Čađavica, commune of Cadjavica
Centre: Kolodvorska 2, Cadjavica
Tel: 033/544 341
Fax: 033/544 254
Gsm: 098/343 372
Country code: +385--/---/---
E-mail: cadjavica@vt.htnet.hr
 
 
 ZANIMLJIVOSTI
 Povijest i stare legende
 
Stari most

 
CB Radio
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 

ČAĐAVICA se nalazi na magistralnom putu Virovitica-Slatina-Čađavica-Donji Miholjac-Osijek. Povijesni dokumenti spominju Čađavicu u 14. stoljeću. Crkveni popisi tog vremena navode crkvu i župu Sv.Martina. Arheološki nalazi u Starinu, Vraneševcima i Zvonimirovcu dokaz su da je ovo područje bilo nastanjeno i u pretpovijesno vrijeme. Čađavica je postojala i u tursko doba i to kao nahija, najprije u sastavu Orahovačkog kadiluka, a nakon pada Virovitice pod Turke u sastav Virovitičkog kadiluka. Čađavica je u to vrijeme bila vrlo rijetko naselje u kojem se zadržalo starosjedilačko stanovništvo. Nakon odlaska Turaka započinje novo naseljavanje stanovništva iz Podravine oko Virovitice, ali i hrvatskih sela s druge strane Drave. Kao dio Valpovačkog vlastelinstva Čađavica je bila vlasništvo baruna Prandaua, a 1852.god. proglašena je trgovištem. Od 1814.godine u Čađavici postoji pučka škola. Župna crkva Sv.Petra apostola, najstarija je crkva ovog dijela Slavonije i dragocijeni spomenik kulture. Prema popisu crkvenih objekata Zagrebačke nadbiskupije iz 1334.god. spominje se kao 'ecclesia sancti Martini de Zagocha', a prema Spomenici župe Čađavica iz 1806.god. zabilježeno je da je 1684.god. Čađavica odcijepljena od župe Marije Magdalene u Sopju i postala samostalna župa Sv.Petra apostola. Crkva se 1759.godine obnavlja u baroknom stilu, a obnova je trajala sve do 1778.godine. Stanovništvo se pretežito bavi poljoprivredom. Novija povijest Čađavice bilježi stalan pad stanovništva, posebno nakon 1971 godine. Čađavica broji 787 stanovnika a čitava općina Čađavica broji 2394 stanovnika. Blagdan Sv.Petra apostola, 29.lipnja ujedino je i Dan općine Čađavica.

 
Gdje se nalazimo?
 

DEUTSCH: Čađavica (auch: Cadjavica) ist ein Dorf in Slawonien. 
Südlich davon wurden bei Ausgrabungen Spuren der der sogenannten Martinovka-Kultur, der ältesten der bisher auf dem Boden Kroatiens nachgewiesenen slawischen Kulturen (6.-7. Jh.), entdeckt. Der bedeutendste Fund datiert aus der Zeit der slawischen Landnahme. Funde aus dieser Kultur sind in Kroatien äusserst selten (nennenswert sind sonst nur die Ausgrabungsorte in Biskupija bei Knin in Dalmatien). Gefunden wurde Silbergerät und schmuck wie Ohrringe und Armbänder mit eingesetzten Glasperlen, die vermutlich Erzeugnisse aus einer pontischen Goldschmiedewerkstatt sind. Die Pfarrkirche des Dorfes wird 1334 als „ecclesia sancti Martini de Zogocha“ erwähnt und überdauerte die Herrschaft der Türken. Diese ehemals gotische Kirche (heute hl. Peter) wurde im 18. Jh. im barocken Stil umgestaltet. Aus dieser Zeit stammt auch der Kampanile.

 

ENGLISH: Čađavica is first mentioned in historical documents in the 14th century. Church registers (chronicles) from those times mention the parish of St. Martin as well. The archaeological findings in Starin, Vraneševci and Zvonimirovac prove that this area was inhabited even in pre-historical times. Čađavica exist in the Turkish times as a nahija, first as part of the Orahovica kadiluk, and then, after the fall of Virovitica in Turkish hands, as part of Virovitica Quadi’s province. In those times, Čađavica was a sparsely inhabited village where the aboriginal inhabitants remained. After the Turks this area was inhabited not only by the inhabitants from the Drava-basin around Virovitica, but also by those from the Croatian villages from the other bank of Drava. As part of the barony of Valpovo, Čađavica was part of the property of baron Prandau, and in 1852 it was declared a market town.
Since 1814 there is also the elementary school in Čađavica. The parochial church of St. Peter the Apostle is the oldest church in this part of Slavonia and therefore a valuable cultural monument. The list of church buildings of the Zagreb archbishop's commune from 1334 mentions it as “ecclesia sancti Martini de Zagocha” (the church of St. Martin of Zagreb). The book “Monuments of the parish of Čađavica” from 1806 mentions that the parish of Čađavica was separated from the parish of Maria Magdalene in Sopje and thusly became the independent parish of St. Peter the Apostle. The church was being restored from 1759 to 1778 in baroque style.
The population is mostly agricultural.

USKORO VIŠE SADRŽAJA !
 
Nazad na prethodnu stranicu Naprijed na slijedeću stranicu
Copyright © 2005 [webdesign: MARIO].. All rights reserved.
Revised: svibanj 13, 2012